Bojan Vuina, Menadžer za region Adriatic, Ogranak Colas Rail SA Beograd

Svetski lider u železničkoj industriji

Colas Rail posluje u dvadeset zemalja, zapošljava više od 5.300 ljudi i zaslužan je za neke od najimpozantnijih železničkih projekata u svetu. Eksperti su za održavanje i zamenu železničkih pruga, elektrifikaciju, signalizaciju, urbani transport i velike infrastrukturne projekte

Zahvaljujući kompaniji Colas Rail, kojoj je povereno postavljanje tramvajske pruge preko Mosta na Adi, građani Beograda će od avgusta 2019. godine moći da uživaju u vožnji tramvajima preko najlepšeg gradskog mosta. Radovi napreduju po planu.

Vaša kompanija je nastala pre 10 godina spajanjem Seco Raila i Spie Raila? Šta se dobilo objedinjavanjem dva glavna svetska igrača u železničkom sektoru?

Kompanija Colas Rail je prepoznata kao kompanija sa više veština, osnovana je 2008. godine u želji da se u jedan pravni subjekt grupišu veštine dva glavna svetska igrača u sektoru železnice – Seco Rail (Grupa Desquenne & Giral), kompanije koja je jedan od predvodnika u postavljanju železničkih koloseka, njihovom održavanju i zameni, i Spie Rail, kompanije koja je stručnjak za elektrifikaciju, signalizaciju (nadzemni vodovi, napajanje energijom), gradski prevoz i velike projekte.

To omogućava kompaniji Colas Rail da bude stručnjak u svim oblicima poslovanja u sektoru železnice sa impozantnim referencama, kao što su pruga za velike brzine u Maroku (koja povezuje Kazablanku i Tandžir), 185 km dvokolosečne pruge, doklandska laka železnica, 2,5 km koloseka u Londonu ispod Temze, izgradnja stanice Woolwich Arsenal, centralna trasa pruge RER A u Parizu, ukupno 13 m koloseka, metro u Kairu u Egiptu, 30 godina prisustva u Egiptu i metro u Santjagu u Čileu, pruge 3 i 6, šine i nadzemni vodovi, 90 km koloseka, 20-godišnji ugovor o održavanju…

Colas Rail može da ispuni sve zahteve i kada je reč o novim linijama za vozove velike brzine, ali kada je reč o održavanju tramvajske i metro mreže. Da li je to budućnost javnog prevoza?

Naš zadatak je nadgradnja ekspertize u oblasti železnice, mi stvaramo rešenja za održivu mobilnost u širem smislu.

Kompanija Colas Rail je u mogućnosti da pruži ceo spektar usluga u oblastima železničke infrastrukture i infrastrukture mobilnosti jer smo pozicionirani kao integrisani igrač u sektoru mobilnosti. Kompanija Colas Rail može da izgradi sve vrste infrastruktura za svoje klijente sa fokusom na stvaranje partnerstava i učinak. Jačaćemo svoje sposobnosti u oblastima signalizacije i informacionih tehnologija, koje su kamen temeljac budućnosti sektora mobilnosti.

Podjednako smo stručni za izgradnju železničkih pruga za vozove velikih brzina, dvokolosečnih pruga, metroa, ali i za trase koje idu ispod vode, poput one londonske od dva i po kilometra ispod Temze

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda poverila vam je veliki posao – postavljanje tramvajske pruge preko Mosta na Adi. Možete li da ga završite u roku, do jula naredne godine?

Ovo je naš drugi posao na gradnji, odnosno rekonstrukciji tramvajske infrastrukture u Beogradu. Svesni smo koliko je ovo važan projekt za razvoj grada te smo se, zajedno s našim partnerom kompanijom „Energoprojekt niskogradnja“, izuzetno angažovali da radove završimo u predviđenom roku. Smatramo da je rok realan da neće biti probijanja.

Mi smo čak po dobijanju posla angažovali naše stručnjake iz Francuske da nama i investitoru predlože neka rešenja koja nisu bila originalno predviđena projektom, a koja bi unapredila postojeće rešenje u funkcionalnom i estetskom smislu. Nažalost, investitor je procenio da bi to, zbog komplikovane procedure javne nabavke u Srbiji, ugrozilo rok završetka i nije bio u mogućnosti da prihvati naš predlog.